Nieuwsbrief december 2017

 
Hieronder lees je de nieuwsbrief, die onlangs aan alle leden per mail is verstuurd. Heb je die nooit ontvangen dan is waarschijnlijk je mailadres niet bekend of onjuist (oud?) in het ledenbestand genoteerd. Neem in dat geval contactop met de ledenadministratie van Oranje Wit Tennis: [email protected]
 
 
Beste tennisleden,

De komende maand(en) staan in het teken van een behoorlijk aantal veranderingen bij S.V, Oranje Wit Tennis.
De tennisbond KNLTB bindt de verenigingen steeds meer aan zich door het aanbieden van digitale ledenadministratie, bardienst roosters, contributie modules. Dat heeft een aantal consequenties die wij hieronder weergeven:
 1. Een totaal nieuw digitaal ledenbestand wat KNLTB.Club heet en waar het totale ledenbestand in opgenomen is. Ook het digitaal aanmelden van nieuwe leden en de evt. wijzigingen behoren hiertoe.
   
 2. Bardienstplanning: Op https://mijn.knltb.club kunt u zoeken op plaatsnaam of clubnaam . U kiest uiteraard voor Oranje Wit en daarna inloggen met uw lidmaatschapsnummer en wachtwoord. U krijgt een digitale kalender te zien waarop vanaf 14 december a.s. tot 28 december a.s. u uw voorkeur kunt aangeven voor de bardienstperiode 2-1-2018 t/m 30 juni 2018. Wij verzoeken u twee data in te plannen. Gedetailleerde informatie over het inloggen volgt later deze week.
   
 3. Contributie incasso: Deze zal eind december gaan plaatsvinden en ook hier zijn enige wijzigingen. U krijgt per mail een factuur toegezonden. Degenen die een incasso machtiging hebben afgegeven hoeven verder niets te doen. Het bedrag wordt binnen enkele dagen na aanbieden factuur afgeschreven van de rekening. De leden die geen incasso machtiging hebben kunnen via Ideal betalen.
   
 4. Vernieuwde website. De “oude website “ vervalt per 1-1-2018. Binnenkort gaat de nieuwe site “de lucht” in. Deze zal nog niet zo uitgebreid zijn als u van ons gewend was maar dit zal medio 2018 in orde komen.
   
 5. Nieuw digitaal afhangbord.  Ook komt er een nieuw groter digitaal afhangbord op dezelfde plaats als waar het afhangbord nu hangt. We zullen hier een handleiding bij leggen zodat e.e.a. snel duidelijk zal zijn.
   
 6. Al deze aanpassingen hebben helaas tot gevolg dat onze kosten richting de KNLTB stijgen. In de Algemene Ledenvergadering in November is besloten om de contributie voor het eerst in 5 jaar te verhogen met € 5,-- per jaar.  Separaat aan dit bericht vind u de nieuwe bedragen op onze ( nieuwe) website. Klik hier.
Heeft u over bovenstaande vragen c.q. opmerkingen dan zullen wij deze graag beantwoorden.

Met vriendelijke sportgroet,
 
Bestuur SV Oranje Wit Tennis
logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 78 639 0578

Address

Nieuwe Noordpolderweg 1
3312 AD Dordrecht

KVK-nummer

40321535