Competitiehuisregels


Regels met betrekking tot banen

- Speel alleen op banen die door je captain of de competitieleider zijn toegewezen.
- De competitieleider hangt op een prikbord een overzicht wanneer welke banen bezet zijn en door welk team. Dit kun je tevens vinden op het elektronisch afhangbord.
- Wanneer competitieteams spelen op een niet gereserveerde baan mogen zij er door recreatietennissers af worden gehaald.
- Voor vragen of opmerkingen over de baan bezetting tijdens de competitie worden niet de competitieteams aangesproken, maar alleen de competitieleider.

Regels met betrekking tot de kantine en de consumpties

- Feestavonden, afsluitende etentjes, BBQ’s ect. dienen enkel aan de kantine zijde plaats te vinden, dus niet aan de zijde van de tennisbanen.
- Kampioensfeesten en afsluitende feesten worden door de Vereniging aangemoedigd. Wel verzoeken we de betreffende teams de kantine en de keuken netjes en schoon achter te laten.

Gedrag op en langs de baan

- Medespelers en toeschouwers mogen de spelers aanmoedigen maar zich niet met de wedstrijd bemoeien.
- Onsportief gedrag in woord en gebaar is niet toegestaan. De betreffende spelers mogen hierop worden aangesproken.

Afsluiten kassa:

- Achter de kassa liggen consumptielijsten, hier wordt uitsluitend door de kantinedienst of teamcaptain op aangegeven welke consumpties per team worden genuttigd. Aan het einde van de competitiedag wordt de lijst opgeteld en worden alle artikelen aangeslagen op de kassa en wordt er afgerekend. De consumptielijst wordt ondertekend door de captain en er wordt op geschreven “aangeslagen en voldaan.”
logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 78 639 0578

Adres

Nieuwe Noordpolderweg 1
3312 AD Dordrecht

KVK-nummer

40321535